Historia Koła

 

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ jest najstarszym stowarzyszeniem naukowym młodzieży akademickiej w Krakowskiej Wszechnicy. Powstało ono już w 1879 roku pod nazwą „Kółko Filologiczno-Literackie”, a jego założycielem i pierwszym prezesem był baron Bolesław Richthoffen, który to zapoczątkował również istniejącą do dziś bibliotekę Koła. Początkowo skupiało ono w swych szeregach po większej części studentów filologii klasycznej, jednakże część zebrań poświęcano również na zagadnienia związane z filologią słowiańską i niemiecką. Działało ono pod kuratelą Czytelni Akademickiej, od której to po 6 latach prężnej i owocnej pracy postanowiło się oddzielić i usamodzielnić.

Statut 1887

18 października 1885 na Walnym Zebraniu Kółka uchwalono jego samodzielność, a studenci germanistyki i slawistyki oddzielili się i stworzyli własne Koła. W roku 1898 zatwierdzono pierwszy statut Kółka Filologicznego (odczytany został członkom Koła na walnym zgromadzeniu dnia 29 X 1898 r.), który bez większych zmian obowiązywał do roku 1950, kiedy to kasacie uległo mienie Kół Naukowych jak i również ich wszelkie wewnętrzne przepisy. W roku 1958 dokonała się odnowa Koła i przez całe lata 60. i 70. XX wieku przeżywało ono największy rozkwit w swej powojennej historii.

W 1979 roku zorganizowano sesję z okazji stulecia istnienia Koła. Wygłoszonych zostało wiele referatów, najciekawsze z nich ukazały się drukiem. W roku 1971 spisano nowy statut, który obowiązuje do dziś. Przy Kole działały zawsze liczne sekcje, których praca pozwalała na organizowanie odczytów, obozów naukowych a także publikowanie artykułów i książek. Jednym z przykładów takich wydawnictw jest pozycja Półwiekowe dzieje Kółka Filologicznego U.U.J (wyd. 1930) czy też Materies Seminarii L.V.P.Ae (wyd. 2008). Krakowscy studenci filg. klas. współpracowali z Kołami młodych klasyków z ośrodków akademickich we Lwowie, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Mimo kilku zmian nazwy, gorzkich doświadczeń dwóch wojen światowych i wielu latach socjalistycznej indoktrynacji Koło nigdy nie zawiesiło swej działalności i pracuje prężnie po dzień dzisiejszy – świadczą o tym chociażby ostatnie osiągnięcia koła: wyjazd naukowy do Grecji (2006), zorganizowane przez sekcję Koła Societas Latine Loquentium Cracoviensis: Schola Żywej Łaciny (2007), Latinitatis Vivae Seminarium Cracoviense I (2007) (we współpracy z L.V.P.A.), oraz drugi wyjazd naukowy do Grecji (2009).

Koło wychowało pokolenia naukowców, profesorów, wspaniałych nauczycieli akademickich takich jak: Adam Miodoński (prezes Koła A.D. 1883), Piotr Passowicz (prezes Koła A.D. 1897), Gustaw Przychocki (prezes Koła A.D. 1907), Jerzy Schnayder (prezes Koła A.D. 1913-15), Józef Birkenmajer (prezes Koła A.D. 1921), Kazimierz Kumaniecki (prezes Koła A.D. 1924-26), Tadeusz Dyduch (prezes Koła A.D. 1931-32), Mieczysław Brożek, Seweryn Hammer, Aleksander Krawczuk, Adam Krokiewicz, Marian Plezia, Jan Sajdak, Tadeusz Sinko, Stanisław Skimina, Romuald Turasiewicz. Zasłużonymi, wieloletnimi opiekunami koła byli: prof. Kazimierz Morawski, prof. Leon Sternbach, prof. Seweryn Hammer, prof. Ryszard Gansiniec, prof. Mieczysław Brożek, prof. Stanisław Stabryładr hab. Hubert Wolanin, do niedawna funkcję tę pełnił prof. Krzysztof Bielawski, obecnie opiekunem koła jest dr Jacek Hajduk.

 

Marcin Loch

 

Pierwsi prezesi Kółka Filologiczno-Literackiego:

1879                                       Bolesław br. Richthoffen
1880                                       Jan Hanusz
1881                                       Jan Bryl
1882                                       Józef Kallenbach
1883                                       Adam Stefan Miodoński
1884-1887                               Marcin Sas
1887-1889                               Wincenty Śmiałek
1889                                       Jan Rozwadowski
1890-1892                              Stanisław Witkowski
1892-1894                              Franciszek Fryz
1894                                       Jan Króżel
1896                                       Michał Pelczar
1897                                       Piotr Passowicz
1898                                       Jan Gawor
1899                                       Wincenty Sikora
1900                                       Stefan Brablec
1901                                       Jan Kowalikowski
1902                                       Wojciech Krajewski
1903                                       Władysław Klisiewicz
1904                                       Franciszek Dubas
1905                                       Jan Nosal
1906                                       Stanisław Piekarczyk
1907                                       Gustaw Przychocki
1908-1910                              Ludwik Piotrowicz
1910                                       Kazimierz Pluciński
1911                                       Dominik Pytel
1912                                       Władysław Kawa
1913-1915                              Jerzy Schnayder
1918-1921                              Jerzy Królikowski
1921                                       Józef Birkenmajer
1922-1924                              Konstanty Karwan
1924-1926                              Kazimierz Kumaniecki
1926                                       Józef Palider
1927                                       Jerzy Lubos
1928                                       Wilhelm Ciałoń
1929                                       Ks. Jan Szymaszek