KOŁO NAUKOWE FILOLOGÓW KLASYCZNYCH UJ

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ istnieje od 1879 roku. Zrzeszało studentów zainteresowanych nie tylko zagadnieniami klasycznymi sensu stricto, lecz także dotyczącymi filologii słowiańskiej oraz niemieckiej. Reaktywacja działalności naukowej Koła po krótkiej przerwie nastąpiła w 1958 roku. Nowy statut zatwierdzono w roku 2016 i obowiązuje on do dziś.

W ciągu tylu lat działalności jednostka zorganizowała liczne odczyty i obozy naukowe, a także opublikowała wiele artykułów i książek. Jedni z najważniejszych polskich badaczy antyku należeli do Koła, m.in. Adam Miodoński, Jerzy Schnayder, Kazimierz Kumaniecki, Tadeusz Sinko, Tadeusz Dyduch, Romuald Turasiewicz. Zaszczytną rolę opiekuna jednostki sprawowali m.in. prof. Seweryn Hammer, prof. Mieczysław Brożek, prof. Stanisław Stabryła, dr hab. Hubert Wolanin, dr hab. Krzysztof Bielawski, a obecnie jest to dr Jacek Hajduk.

Poznaj naszą historię

Przez lata pod skrzydłami Koła tworzyły się i działały liczne sekcje tematyczne, pozwalające studentom oddawać się badaniom interesujących ich zagadnień i samodzielnie się rozwijać. Na tę chwilę jednostka zrzesza kilkadziesiąt osób, zarówno studentów, jak i doktorantów, dzieląc się na 6 prężnie działających sekcji, z których każda stawia sobie ambitne cele w danej dziedzinie. Pieczę nad każdą grupą czynnie sprawują profesorowie i doktorzy z Instytutu Filologii Klasycznej UJ.

Sprawdź je